Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A) gồm 10 câu là những câu hỏi được sưu tầm do người bản xứ biên soạn và rất gần gũi đời sống thực tế. Đặc biệt, bài tập giới từ tiếng Anh có đáp án này được giải thích chi tiết cho từng câu hỏi kèm theo danh sách cụm giới từ đầy đủ để giúp người học có cơ sở tại sao cho đáp áp A mà không chọn đáp án B,C,D. Chúng ta BẮT ĐẦU.

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A) gồm 10 câu / 670 cầu được sưu tầm và cập nhật liên tục. Chúng ta biết giới từ tiếng Anh tuy không khó, nhưng không có bất kỳ quy tắc nào cho prepositions, mà chỉ học thuộc lòng và cách học thuộc lòng hay nhất là thông qua làm bài tập. Sau khi làm xong, nhất vào nút XEM KẾT QUẢ sẽ giải thích đáp án mọi câu chi tiết cho bạn. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé
Bắt đầu
Chúc mừng - Bạn đã hoàn thành Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A) - 10 câu .Bạn đạt %%SCORE%% trên %%TOTAL%%.Bạn được xếp hạng %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Cách làm tốt Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A)

bài tập về giới từ có đáp án

 • Phải nhớ cấu trúc cụm giới từ và cách dùng
 • Trường hợp không nhớ thì đánh lụi, tuy nhiên, các quy tắc “đánh lụi” xác suất đúng cao bằng cách:
  • Đọc đề cho để hiểu đúng nghĩa
  • Loại suy những giới từ biết là không phù hợp (sau khi suy nghĩ)
  • Chọn những giới từ nào có vẻ đúng hơn

Cách tốt nhất là nên làm nhiều bài tập sẽ nhớ dai

Lợi ích của Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A)

 • Miễn phí 100%, làm mọi lúc mọi nơi
 • Mỗi câu là những mẫu câu chuẩn, có thể học thuộc lòng và áp dụng thực tế
 • Mỗi câu có đáp án, giải thích chi tiết sau khi làm xong bài tập, bằng cách nhất XEM KẾT QUẢ.
 • Mỗi lần làm mới, câu hỏi và đáp án hoán đổi vị trí cho nhau, vì vậy, giống như bài tập mới
 • Bài lập luôn được cập nhật mới nên tạo hứng thú cho người học.
 • Đặt câu hỏi và được giải đáp miễn phí 100%
 • Đóng góp, và bình luận bên dưới bài viết.

Cách nhớ lâu giới từ trong tiếng Anh

 • Học cả cấu trúc và cách dùng cụm giới từ, không học riêng lẻ
 • Làm bài tập thường xuyên
 • Rãnh thì lấy ra xem danh sách cụm giới từ
 • Đặt câu với cụm giới từ đã học, ít nhất 3 cầu
 • Áp dụng vào thực tế

Kết luận: Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A) mang lại nhiều tiện ích cho người học tiếng Anh. Không có quy tắc nào cho giới từ, mà chỉ có cách làm nhiều bài tập và ghi nhớ cách dùng giới từ tiếng Anh là cách tốt nhất. Bạn hãy Bình luận bên dưới bài viết.

5/5 - (1 bình chọn)

1 thought on “Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 18A)”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top