Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện online loại 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-18

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện online loại 0, 1, 2, 3, 4, 5-18 được sưu tầm với mục đích giúp người học củng cố kiến thức về câu điều kiện (gồm 19 loại câu điều kiện trong tiếng Anh hoặc thậm chí nhiều hơn…) trong lúc rãnh rỗi, người học có thể vừa học vừa chơi chỉ cần cái click chuột là có thể làm bài tập câu điều kiện online, không phải tốn nhiều thời gian lại vừa có thêm kiến thức. Bài tập này sẽ được bổ sung dần để ngày càng phong phú thêm bài tập câu điều kiện. Xem thêm các thì trong tiếng anh

bài tập trắc nghiệm câu điều kiện online

Đây là bài tập sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi bài tập trắc nghiệm câu điều kiện gồm 10 câu có đáp án. Đây là những câu được viết khá chuẩn vì vậy có thể làm bài tập và học thuộc lòng để có thể áp dụng câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4 trong cuộc sống. Hãy click BẮT ĐẦU để làm bài nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4 trong tiếng Anh (Bài 1- 10 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4-18 trong tiếng Anh (Bài 2- 10 câu)

Để tiện lợi trong giải thích bài tập trắc nghiệm câu điều kiện tiếng Anh, tôi mạo mụi tổng hợp được 18 loại câu điều kiện trong tiếng Anh, đánh số từ 0-18, đây là những loại bài sưu tâm, kèm đáp án, trong quá trình biên soạn có thể có những sai sót, kinh mong nhận được đóng góp của bạn để hy vọng đây là trang web hữu ích về bài tập trắc nghiệm câu điều kiện trong tiếng Anh. Bạn nhắn nút BẮT ĐÀU để làm bài nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4-18 trong tiếng Anh (Bài 2- 10 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4-18 trong tiếng Anh (Bài 3- 10 câu)

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4-18 trong tiếng Anh (Bài 3- 10 câu) được sưu tầm, và thiết kế 10 câu/ bài, mỗi câu đều có đáp án kèm giải thích, trong quá trình biên soạn có thể có những sai sót, mong nhận được hồi âm của bạn. Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện trong tiếng Anh giúp ôn lại kiến thức và có thể áp dụng những câu này trong cuộc sống. Bạn nhấn nút BẮT BẦU làm bài nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, 4-18 trong tiếng Anh (Bài 3- 10 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 1, 2, 3 trong tiếng Anh (Bài 4- 20 câu)

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện (bài 4- 20 câu) đươc sưu tâm với hy vọng củng cố ngữ pháp về câu điều kiện trong tiếng Anh.
Lý thuyết: i) có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai --> dùng câu điều kiện loại 1; ii) điều kiện trái với hiện tại --> dùng câu điều kiện loại 2; iii) điều kiện trái với quá khứ --> dùng câu điều kiện loại 3
Bạn click BẮT ĐẦU làm bài nhé
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 1, 2, 3 trong tiếng Anh (Bài 4- 20 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và câu điều kiện hỗn hợp (Bài 5- 16 câu)

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 1, 2, 3 và bài tập trắc nghiệm câu điều kiện hỗn hợp trong tiếng Anh (Bài 5- 16 câu) với hy vọng mang lại những phút giây vừa giải trí vừa học, vừa học vừa chơi, chơi mà học....Chính vì vậy bài tập trắc nghiệm câu điều kiện trong tiếng Anh đưa người học gặt hái được thành công trong các kỳ thì và áp dụng thực tế câu điều kiện. Bạn click BẮT ĐẦU để làm bài nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và câu điều kiện hỗn hợp (Bài 5- 16 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và câu điều kiện hỗn hợp (Bài 6 - 17 câu)

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 & câu điều kiện hỗn hợp được sưu tầm để mang lại nhiều hữu ích cho các bạn về câu điều kiện. Bài tập câu điều kiện gồm 17 câu với hy vọng mang lại không gian vừa chơi vừa học, trong lúc rãnh rỗi bạn có thể làm bài trắc nghiệm vừa nâng cao kiến thức ngoại ngữ. Bạn click BẮT ĐẦU nhé.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3 và câu điều kiện hỗn hợp (Bài 6 - 17 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Câu điều kiện trong tiếng anh

Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện trong tiếng Anh sẽ được cập nhật tiếp tục để phong phú thêm và tăng thêm độ khó cho câu điều kiện vì có đến khoảng hơn 20 loại câu điều kiện, có thể mình sẽ bổ sung thêm lý thuyết câu điều kiện trong tiếng Anh. Bạn hãy thường xuyên ghé trang này để có thêm những cái mới lạ. Chúc bạn vui và học tập tiến bộ!

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top