Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ đơn (đầy đủ, có đáp án)

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến với mục đích để giúp cho người bận rộn vừa giải trí vừa học chỉ thông qua bài tập trắc nghiệm trực tuyến. Với mong muốn mang lại lợi ích này, trang này ngày càng được cập nhật dần để ngày càng làm cho trang này thật sự mang lại lợi ích cho học viên. Chúng ta bắt đầu nhé. Xem hình dưới đây để tóm tắt lại công thức của thì quá khứ đơn.

bài tập thì quá khứ đơn

Để giúp học viên ôn lại động từ quy tắc và bất quy tắc của thì quá khứ đơn.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 1).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
11121314Kết thúc
Trở về

Xem thêm thì quá khứ đơn để ôn lại bài.

 

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 2)

Để giúp học viên ôn lại động từ quy tắc và bất quy tắc của thì quá khứ đơn.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 2).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 3)

Để giúp học viên ôn lại động từ quy tắc và bất quy tắc của thì quá khứ đơn.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 3).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 4)

Để giúp học viên ôn lại động từ quy tắc và bất quy tắc của thì quá khứ đơn.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 4).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 5)

Mục đích để giúp ôn lại động từ quy tắc và bất quy tắc dùng trong thì quá khứ đơn
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm trực tuyến (bài tập 5).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập thì quá khứ đơn trắc nghiệm online này giúp cho người học tiếng Anh một cách nhẹ nhàng, có thể vừa học vừa chơi. Thực tế cho thấy, người nào đọc nhiều, đọc hằng ngày thì sẽ quen mặt chữ và nhớ lâu. Chúc bạn học vui!

4.3/5 - (15 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top