70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án)

70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (có đáp án) và có phần giải thích (explanation) rất cụ thể vì có thể học thuộc lòng để áp dụng vào cuộc sống, do người bản xứ soạn thảo vì vậy bạn cứ an tâm mà dùng, mình cũng dùng những câu này để áp dụng cuộc sống hằng ngày. Tiếp nữa, 70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án) sắp xếp rất khoa học, mang tính học thuật cao, đọc và làm bạn sẽ nhận biết ngay. 70 bài tập trắc nghiệm này chi  làm 7 bài nhỏ để vừa sức của bạn. Trong tương lai chúng tôi sẽ sưu tầm thêm. Chúng ta BẮT ĐẦU.

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập trắc nghiệm trắc nghiệm cụm đồng từ tiếng Anh này được soạn thảo bởi người bản xứ, vì vậy những câu này vừa là bài tập vừa là kiến thức để bạn "khắc dạ ghi tâm" để có thể áp dụng chuẩn xác trong đời sống hằng ngày. Mỗi bài trắc nghiệm cụm đồng từ tiếng Anh giới hạn 10 câu hỏi, để bạn có đủ thời gian chiêm nghiệm lại và nhớ lại. À, một điều này nữa, cụm động từ tiếng Anh là phải học thuộc lòng, không có một quy tắc nhất định nào.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập phrasal verb (cụm động từ) trắc nghiệm có đáp án 1 - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án 2 (bài 2 - 10 câu)

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án 2 gồm 10 câu / 1500 câu về cụm động từ trong tiếng Anh. Đây là những bài tập được người bản xứ biên soạn vì vậy rất an tâm sử dụng vì chuẩn xác 100%. Bạn nên thực hành làm tới làm lui nhiều lần, mỗi lần làm là một lần khác nhau. Thật sự Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án 2 mang lại nhiều lợi ích cho người học.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án 2 (bài 2 - 10 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3) - 10 câu

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 3) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 4) - 10 câu

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 4) gồm 10 câu/ 15000 câu về cụm động từ trong tiếng Anh. Chúng ta biết rằng trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 4) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5) - 10 câu

Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5) gồm 10 câu / 1500 câu được người bản xứ biên soạn và được thiết kế lại rất độc đáo vì có phần giải thích rất cụ thể và có danh sách từ vựng cụm động từ rất đầy đủ để làm cơ sở cho người học nhớ lâu và tự tin áp dụng vào thực tế. Chúng ta biết phrasal verbs được người bản địa thường dùng trong văn nói và văn viết, mà cụm động từ là phần khó trong tiếng Anh, việc nắm rõ phrasal verbs sẽ giúp đưa tiếng Anh chúng ta đến gần người bản địa.
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verb trắc nghiệm có đáp án (bài 5) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) - 10 câu

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) gồm 10 câu / 1500 câu được người bản xứ biên soạn và được chúng tôi thiết kế lại để mang lại thuận tiện nhất cho người học, đặc biệt là phần giải thích cụ thể cho từng câu hỏi, kèm theo danh sách từ vựng về phrasal verbs giúp người học biết tại sao phải dùng phrasal verbs cho từng câu hỏi.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 6) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 7) - 10 câu

Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 7) gồm 10 câu / 1500 câu được sưu tầm bởi người bản xử biên soạn. Ta biết, phrasal verbs là phần khó trong tiếng Anh, trong khi người bản xứ (native speakers) thường sử dụng trong văn nói và trong các kỳ thi TOEFL, TOEIC, hay các kỳ thi quốc tế khác. Việc hiểu và dùng đúng phrasal verbs sẽ đưa tiếng Anh chúng ta lại gần người bản địa.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập về phrasal verbs trắc nghiệm có đáp án (bài 7) - 10 câu.You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Câu bạn đã chọn được bôi đậm dưới đây.

 

bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh

Như vậy 70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án) vừa học vừa giải trí vừa áp dụng vào cuộc sống vì do người bản xứ soạn nên an tâm mà dùng. Đâu còn gì tốt hơn nữa phải không bạn? Bạn góp ý vào Bình luận bên dưới. Chúc bạn vui học và tiến bộ!

5/5 - (2 bình chọn)

1 thought on “70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án)”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top