70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án)

70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (có đáp án) và có phần giải thích (explanation) rất cụ thể vì có thể học thuộc lòng để áp dụng vào cuộc sống, do người bản xứ soạn thảo vì vậy bạn cứ an tâm mà dùng, mình cũng dùng những câu này để áp dụng cuộc sống hằng ngày. Tiếp nữa, 70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án) sắp xếp rất khoa học, mang tính học thuật cao, đọc và làm bạn sẽ nhận biết ngay. 70 bài tập trắc nghiệm này chi  làm 7 bài nhỏ để vừa sức của bạn. Trong tương lai chúng tôi sẽ sưu tầm thêm. Chúng ta BẮT ĐẦU nhé.

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 1 - 10 câu)

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập trắc nghiệm trắc nghiệm cụm đồng từ tiếng Anh này được soạn thảo bởi người bản xứ, vì vậy những câu này vừa là bài tập vừa là kiến thức để bạn "khắc dạ ghi tâm" để có thể áp dụng chuẩn xác trong đời sống hằng ngày. Mỗi bài trắc nghiệm cụm đồng từ tiếng Anh giới hạn 10 câu hỏi, để bạn có đủ thời gian chiêm nghiệm lại và nhớ lại. À, một điều này nữa, cụm động từ tiếng Anh là phải học thuộc lòng, không có một quy tắc nhất định nào.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 1 - 10 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 2 - 10 câu)

Bài tập trắc nghiệm cụm đồng từ tiếng Anh rất hay vì do người bản xứ biên soạn, ngoài ra, chúng tôi có kèm phần giải thích ở từng câu trả lời đúng, nhớ là câu trả lời đúng, để bạn có cơ sở biết nguồn gốc của từ. Bài tập cụm động từ tiếng Anh trắc nghiệm online vừa mang lại tiện lợi, chỉ cần điện thoại có mạng là có thể truy cập được, và chỉ cần ngồi rãnh là có thể trao dồi bài tập cụm động từ tiếng Anh.

Ngoài ra bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh này hoàn toàn MIỄN PHÍ. Vì vậy, bạn có thể đóng góp để ngày càng đây là trang web hứa hẹn mang lại nhiều hữu ích tốt nhất.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 2 - 10 câu).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 3)

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 4)

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 4).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 5)

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). CLICK BẮT ĐẦU để bắt đầu làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 5).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 6)

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 6).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 7)

Trong giao tiếp hằng ngày, người Mỹ, Anh thường dùng Phrasal verbs / Idioms (thành ngữ) để diễn tả ý tưởng, suy nghĩ, hành động, tiên đoán...của mình. Và phần lớn cách dùng phrasal verbs là trong tình huống không trang trọng (informal conversations), một số ít thì dùng cả cho tình huống trang trọng như "break a leg". Để phân biệt phrasal verbs và thành ngữ thì dựa vào nghĩa của chúng. Thành ngữ thì chúng ta không thể dựa vào nghĩa đen của từng từ trong thành ngữ đó, mà phải hiểu thông qua ngữ cảnh hay nghĩa bóng của thành ngữ vậy.

Bài tập: Chọn từ đồng nghĩa với từ in nghiêng đậm (Choose the appropriate idiomatic expressions to substitute for the italicized words or words in bold in each sentence below). BẮT ĐẦU làm bài nhé!
Bắt đầu
Congratulations - you have completed Bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay - Phrasal verbs (bài 7).You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Trở về
Câu tô đậm là đã làm.
12345
678910
Kết thúc
Trở về

 

bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh

Như vậy 70 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh rất hay (đáp án) vừa học vừa giải trí vừa áp dụng vào cuộc sống vì do người bản xứ soạn nên an tâm mà dùng. Đâu còn gì tốt hơn nữa phải không bạn? Bạn góp ý vào Bình luận bên dưới. Chúc bạn vui học và tiến bộ!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
CÔNG TY DỊCH THUẬT PHÚ NGỌC VIỆT
DỊCH THUẬT VÀ CÔNG CHỨNG NHANH TRONG NGÀY
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3514 7553 | (028) 3510 6980 | (028) 3514 6513 | (028) 3510 6199 | Di động: 0979 420 744

Email: pnvt08@gmail.compnvt04@gmail.com ; pnvt911@gmail.com ; pnvt15@gmail.com; pnvt07@gmail.com

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 098 315 8979

1 Bình luận

  1. Cao Trí 26/05/2020

Bình luận


*