work, job

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ work, job. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt  khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Phân biệt cách dùng work, job

–      I’d like a job in TV. Are there any jobs in TV?

Tôi thích làm việc tại đài truyền hình. Có công việc nào ở đài truyền hình ha không?

(Không dùng *a work* *any works*)

–      I’m looking for work as a journalist. Is there any work in journalism?

Tôi đang tìm việc làm với tư cách là một nhà báo. Có việc gì làm ở tòa báo hay không?

(Not *job* *a work* *any works*; Is there any job in journalism? = any kind of job)

(Không dùng *job* *a work* *any works*; Is there any job in journalism? = bất kỳ việc nào)

(a job/jobs is countable; work is uncountable)

(a job/jobs is là danh từ đếm được; work là danh từ không đếm được)

–      What’s your job ? – I work at the reception desk and I take incoming phone calls.

Anh làm nghề gì? – Tôi làm việc ở bàn lễ tân và chuyên nhận các cú điện thọai gọi vào.

–      What’s your work? -I work as a receptionist.

Anh làm gì? – Tôi làm lễ  tân.

(a job/jobs is specific; work is general) (a job/jobs là những công việc  cụ thể; work là công việc nói chung)

–      “Hamlet” is a wonderful work.

“Hamlet” là một tác phẩm tuyệt vời.

(Không dùng *job*)

(a work, countable, is a piece of writing, a painting, etc.) (a work là danh từ đếm được để chỉ một tác phẩm văn học, một bức tranh…)

–      You’ve done a wonderful job on this report.

Theo như báo cáo này thì anh đã làm được một điều kỳ diệu.

(= a piece of work: một việc)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này. Các bạn có thể đóng góp ý kiến và đặt câu hỏi tại Diễn  đàn dịch thuật (https://forum.dichthuat.org). Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch thuật chuyên ngành kế toán, Vietnam translation company

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top