Dịch chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ẢNH (HÌNH) và ký hiệu nói chung

Bài viết này để tạo sự thống nhất trong dịch thuật khi gặp phải chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ký hiệu nói chung…Có bạn thì copy và chèn vào bản dịch, trong khi có bạn thì chèn và dịch chúng. Tuy nhiên, về quy tắc dịch thuật thì không cho phép chúng ta copy hay chèn chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ký hiệu nói chung…mà chỉ phép dùng chữ để diễn tả chúng. Bài viết này áp dụng cho các thứ tiếng, đương nhiên chúng ta phải dùng từ ngữ của ngôn ngữ đích (là tiếng cần được chuyển ngữ). Vậy các quy tắc là:

dich chu ky, logo, quoc huy, ky hieu noi chung

Dùng chữ để diễn tả Chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ký hiệu nói chung và đặt trong dấu ngoặc đơn () hoặc ngoặc vuông []

Ví dụ: gặp

logo công ty –> [logo]

chữ ký –> [signed]

con dấu –> [sealed]

cả chữ ký và con dấu –> [signed and sealed]

slogan –> đánh máy lại hoặc dịch sang ngôn ngữ đích

quốc huy –> emblem (khi ngôn ngữ đích là tiếng Anh), hoặc…

…………

Ví dụ về dịch chữ ký & con dấu (chỉ cần ghi đã ký và đóng dấu, KHÔNG dịch nội dung con dấu) –> đây là ghi chú quan trọng đối với tài liệu ĐỊNH CƯ

dịch chữ ký con dấu
CHỈ CẦN DỊCH [signed] hoặc [signed and sealed], trừ khi nói khác

KHÔNG chèn Chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ký hiệu nói chung vào bản dịch

Như nói trên, bản dịch là bản chỉ dùng từ để diễn đạt, cho nên không chèn Chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ký hiệu nói chung vào bản dịch là vậy.

Trong một số trường hợp để làm rõ nghĩa thì có thể chèn vào, như sơ đồ, giải thích hình ảnh cụ thể…điều này sẽ được ghi rõ trong yêu cầu

Gặp văn bằng, học vị, chứng nhận,…có hình ảnh thì làm như sau:

Kẻ khung na ná bản gốc, và chèn chữ photo (hoặc sealed photo nếu có đóng con dấu giáp lai)

Định dạng văn bản dịch na ná bản gốc

Đây tuy không quan trọng, nhưng giờ đây là điều bắt buộc, phải format (định dạng) cho na ná bản gốc, còn độ dài văn bản dịch sau khi định dạng có thể không bắt buộc.

Chẳng hạn, văn bản gốc chữ nhỏ, chi chít chữ, thì mình có thể format cho dãn ra để văn bản dịch cho đẹp, không nhất thiết phải theo bản gốc trong trường hợp này.

dich chu ky, logo, quoc huy, ky hieu noi chung, seal photo

Qua nhiều năm kinh nghiệm, Chúng tôi đề nghị định dạng văn bản dịch như sau:

  • A4
  • 2cm đều cho 4 lề
  • Font chữ : TIMES NEW ROMAN 12 PT
  • Paragraph spacing: 6pt

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích, giúp chúng ta có thể làm việc thống nhất với nhau!

5/5 - (10 bình chọn)

1 thought on “Dịch chữ ký, con dấu, logo, quốc huy, ẢNH (HÌNH) và ký hiệu nói chung”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top