Thống nhất font chữ và size chữ cho tài liệu định cư

Theo yêu cầu của khách hàng và để tạo tính thống nhất và “vẻ đẹp” (format) của bản dịch, một số định dạng sau đây cần tuân thủ:

  • Khổ giấy (size): A4
  • Lề (margin): 2cm đều cho 4 lề (Top, Bottom, Right, Left  = 2cm)
  • FONT chữ: Times New Roman
  • Font size (kích thước): 12 pt
  • Khoảng cách giữa các đoạn (paragraph spacing): 6 pt
  • Khoảng cách giữa các dòng (line spacing): 1.2 – 1.3 pt
  • TIÊU ĐỀ tài liệu: cho đậm và có thể cho font chữ 13-14 pt
  • Phần ký tên và đóng dấu: nên sử dụng insert/table có 2 cột và no border như file kèm

CHÚ Ý QUAN TRỌNG: FONT CHỮ PHẢI THỐNG NHẤT LÀ 12 PT CHO TẤT CẢ TÀI LIỆU, CHỈ  TRỪ TIÊU ĐỀ LÀ KHÁC HOẶC CHO 12 PT HẾT CHO TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU

Tải file format mẫu tại đây

format tai lieu dinh cu

 

5/5 - (5 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top