satisfied with

Satisfied đi với giới từ gì? Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh hay nhầm giới từ theo sau satisfied, cụ thể là to be satisfied with. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt  khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Dịch thuật với người Mỹ

Translation by Native American (American style)

Satisfied đi với giới từ gì?

Do you think they’re satisfied with my work?

Anh có nghĩ là họ hài lòng với công việc của tôi không?

(Không dùng * satisfied from/of*)

satisfied đi với giới từ gì

Định nghĩa satisfied with

Satisfied with: pleased because you have got what you wanted, or because something has happened in the way that you wanted

–> Hài lòng vì có cái mình muốn hoặc điều gì đó diễn ra đúng ý mình

Một số ví dụ của satisfied with

Some people are never satisfied! Một số người không bao giờ hài lòng!

Are you satisfied with the new arrangement? Anh có hài lòng với cách sắp xếp mới không?

Satisfied có thể dùng với những động từ nào?

Satisfied là tính từ (adj) vì vậy có thể đứng sau to be, hoặc những động từ có nghĩa như to be, gồm:

  1. appear, feel, look, seem (nhìn thấy là hài lòng, dường như là hài lòng)
  2. declare/pronounce oneself (trịnh trọng tuyên bố là hài lòng). Ví dụ: She declared herself satisfied with the results, tạm dịch cô ấy tuyên bố là hài lòng kết quả.

Như vậy Satisfied đi với giới từ gì? thì chúng ta hiểu satisfied ở đây là giới từ, viết đầy đủ là to be satisfied with, tức satisfied đi với giới từ with.

4.5/5 - (47 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top