route, road, way

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ route, road, way. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt  khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

Phân biệt cách dùng route, road, way

–      There was so much traffic, it was impossible to cross the road.

Có quá nhiều xe cộ, không thể qua đường được.

(không dùng *route* *way*)

(a road is a flat surface that carries traffic: road là một mặt phẳng để xe cộ lưu thông)

–      Let’s go this way.

Hãy đi lối này.

(Không dùng *road* *route*)

(= direction: hướng)

–      There’s a lot of traffic on the road(s) today.

Hôm nay đường xá đông nghệt xe cộ.

(literally, ‘on the road’: nghĩa đen, “on the road”: trên đường)

–      We’re late. I’ll ring to say we’re on the way.

Chúng ta bị muộn. Tôi sẽ gọi thoại nói rằng chúng ta đang đến.

(không dùng  *on the road* *in the way*)

(= heading in a particular direction: đang tiến tới theo một hướng cụ thể)

–      Can you move this suitcase please ? It’s in the way/in my way.

Anh có thể dời chiếc vali này được không? Nó cản trở đường đi / cản trở đường đi của tôi.

(không dùng *on the/my way*)

(= blocking my path: cản đường đi của tôi)

–      Which is the quickest way/route into the town centre ?

Con đường nào nhanh nhất để vào trung tâm thành phố?

(preferable to road; we can say This is a fast road, to mean that traffic moves along it at speed: hay dùng hơn road; có thể nói This is a fast road với nghĩa giao thông đang diễn ra trên đường tốc độ cao)

(a route connects two points; we also use route when referring to maps; (the) way = direction, or connecting series of directions: a route nối hai vị trí; chúng ta cũng dùng route khi dùng bản đồ; (the) way = phương hướng, hay nối liền một chuỗi phương hướng)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Pháp, dịch tiếng Nga

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top