rock, stone

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt rock, stone. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Anh > Dịch tiếng Nhật > Dịch tiếng Trung

Phân biệt cách dùng rock, stone

–      The demonstrators threw stones at the police.

Những người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát.

(AmE stones or rocks; countable = small pieces of stone and rock: tiếng Mỹ stone hay rocks: danh từ đếm được = những viên đá hay đá núi nhỏ)

–      The old church is full of beautiful stone sculptures.

Ngôi nhà thờ cổ đó có rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá.

(Không dùng *rock*)

(stone, uncountable: material for statues, steps, walls, etc.: stone, không đếm được:vật liệu làm tượng, bậc thang, tường…)

–      The flood water had left mud and stones all over the fields.

Nước lụt đã để lại bùn và đá trên khắp các cánh đồng.

(= pieces of stone, small enough for someone to move or handle: những cục đá vừa đủ nhỏ để dời đi)

–      Rocks had fallen from above, making the roads impassable.

Những tảng đá đã rơi từ trên xuống làm cho những còn đường không đi lại được.

(preferable to stones: hay dùng hơn stones)

(= pieces of rock too big to move easily: những tảng đá lớn khó di chuyển)

–      The tunnel goes through solid rock.

Đường ngầm đi xuyên qua đá.

(uncountable = material the earth is made of: không đếm được = vật liệu hình thành nên trái đất)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

2.4/5 - (18 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top