regard as

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt regard as. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt > Dịch tiếng Nhật sang tiếng Việt > Dịch vụ dịch thuật

Phân biệt cách dùng regard as

–      I regard her as  the best person for the job.

Tôi xem cô ta như là người phù hợp nhất cho công  việc.

(Không dùng *am regarding*)

(= consider: coi như, xem như)

–      The management regard/are regarding the strike as a challenge to their authority.

Ban giám đốc xem việc đình công là một thách thức cho quyền hành của họ.

(= consider/are considering: xem/đang xem xét)

(dùng tĩnh hay động tùy theo quan điểm người nói).

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

3.5/5 - (13 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top