refinery, distillery

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt refinery, distillery. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Anh > Dịch tiếng Nhật > Dịch tiếng Trung

Phân biệt cách dùng refinery, distillery

–      Would you like to look round a whisky distill­ery in Scotland?

Cậu có thích đi xem nhà máy chưng cất rượu whisky ở Xcốt-len không

(Không dùng *refinery*)

(= a place where alcohol is made pure, distilled: nơi rượu được làm cho tinh khiết, được chưng cất)

–      There’s a huge oil refinery in the Thames Estuary.

Có một nhà máy lọc dầu rất to ở cửa sông Thames.

(Không dùng *distillery*)

(= a place where e.g. petroleum is refined: nơi lọc dầu)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top