raise, rise, rouse, arouse (hiện tại)

Phân biệt cách dùng raise, rise, rouse, arouse (hiện tại)

–    What time does the sun rise?

Mặt trời thường mọc lúc mấy giờ?

(Không dùng *raise* *rouse*)

(- come up: mọc, đi lên)

–    We rise at 6 a.m.

Chúng tôi thường dậy vào lúc 6 giờ sang.

(Không dùng *raise*, *rouse*).

(rise = get up is unsual and rather formal: dậy, ít dùng và khá trịnh trọng)

(rise – rose – have risen là nội động từ)

–    Will those who agree with me please raise their hands?

Những ai đồng ý với tôi xin giơ tay lên?

(Không dùng *rise* *rouse*)

(= put them up: đưa chúng lên)

–    In creased Sales Tax will raise prices.

Thuế bán hàng tăng lên sẽ làm tăng giá.

(Không dùng *rise*, *rouse*)

(= make them go up: làm chúng tăng lên)

(raise – raised – raised là ngoại động từ)

–    It we’ve going to set out so early, you’ll have to rouse us all at 6 in the morning.

Nếu như chúng ta định lên đường sớm thì cậu phải đánh thức tấ cả chúng tôi dậy vào lúc 6 giờ sang.

(Không dùng *raise*, *rise*, *arouse*).

(= thoroughly disturb, make us get up đánh thức, bắt chúng tôi dậy)

–    We don’t want to arouse their suspicions that we might be interested in buying their busi­ness.

Chúng tôi không muốn làm họ nghi ngờ là chúng tôi có thể quan tâm đến việc mua lại doanh nghiệp của họ.

(Không dùng *rouse*, *raise*, *rise*).

(arouse có nghĩa là “đánh thức, kêu gọi, kích thích”; nó thường kết hợp với các danh từ trừu tượng: arouse concern, interest, suspicion v.v…: gây ra sự lo lắng, khêu gợi sự thích thú, kích thích sự nghi ngờ…)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch vụ dịch thuật, trung tâm dịch thuật

3/5 - (7 bình chọn)
Scroll to Top