1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

race, breed

Phân biệt cách dùng race, breed

–    The chihuahua is a sery unusual breed ol dog.

Chihuahua là một giống chó lạ.

(Không dùng *race*)

(breed được dùng cho động vật và thực vật = type: giống, loài)

–    Who can say what (he luture will be for the whole of the human race?

Ai có thể nói tương lai sẽ là cái gì đối với toàn thể loài người?

(Không dùng *breed*).

(the human race dùng cho toàn thể loài người)

–    Good race relations are essential in mixed societies.

Mối quan hệ tốt giữa các chủng tộc giữ vai trò rất quan trọng trong xã hội có nhiều sắc tộc.

(Không dùng *breed*)

(= relating to different human races: có liên quan tới các chủng tộc khác nhau)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch vụ dịch thuật, trung tâm dịch thuật

race, breed
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}