1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

quiet, quite

Phân biệt cách dùng quiet, quite

–    I’m quite happy at my new school.

Tôi rất vui mừng khi đến ngôi trường mới.

(Không dùng *quiet*)

–    Please be quiet!

Làm ơn im lặng!

(thường hay nhầm cách phát âm và đánh vần của hai từ quiet va quite)

quiet, quite
5 (100%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}