1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

proud of, (take) pride in

Phân biệt cách dùng proud of, (take) pride in

–    He’s so proud of his sons.

Ông ta rất tự hào về những đứa con trai của mình.

(Không dùng *for/with*)

–    He takes pride in his sons.

Ông ta rất tự hào về những đứa con trai của mình.

(Không dùng *for/of*)

proud of, (take) pride in
2.1 (41.48%) 122 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}