prefer

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt prefer. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dich vu visa > The tam tru > Thu tuc xin giay phep lao dong

Phân biệt cách dùng prefer

–      Which one do you prefer?

Anh thích người nào hơn?

(Không dùng *are you preferring*, *do you like*)

(dùng tĩnh, không dùng động)

–      I prefer waiting/to wait here.

Tôi thích chờ ở đây hơn.

(gần như không có sự khác nhau về nghĩa: I prefer waiting tôi thích chờ đợi = I’m waiting: I prefer doing that: tôi đang đợi. Tôi thích như thế: I prefer to wait – so I’ll wait: tôi thích chờ đợi = do đó tôi sẽ đợi)

–      I prefer swimming to cycling / I prefer swimming rather than cycling.

Tôi thích bơi hơn đi xe đạp.

(Không dùng */ prefer … than*, *I prefer … from*)

–      I prefer to swim rather than (to) cycle.

(Không dùng *I prefer to swim to cycle.*)

(rather than dùng sau prefer + to)

–      Would you prefer fish? Yes, I’d prefer that.

Cậu có thích ăn cá không? Có, tớ thích lắm.

(Không dùng *I’d prefer*)

(prefer: là ngoại động từ)

–      Would you prefer to wait ? Yes, I’d prefer to.

Anh có thể chờ được không? Vâng, có thể.

(Không dùng *I’d prefer*)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

4.7/5 - (8 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top