pest, plague

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pest, plague. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Campuchia > Dịch vụ giấy phép lao động > Dịch vụ visa

Phân biệt cách dùng pest, plague

–      The plague wiped out millions of people in the Middle Ages.

Bệnh dịch đã cướp đi hàng triệu mạng sống dưới thời Trung Cổ.

(Không dùng *pest*)

(~ the infectious disease bubonic plague: bệnh truyền nhiễm dịch hạch)

–      A plague of locusts is sweeping across central Africa.

Giặc châu chấu đang tràn qua miền trung Châu Phi.

(Không dùng *a pest of*)

(= an uncontrollable mass of e.g. insects: một lượng đông tới mức không kiểm soát nổi như côn trùng)

–      Restaurants should be visited regularly by pest control officers.

Nhà hàng cần được các nhân viên kiểm dịch kiểm tra thường xuyên.

(Không dùng *plague*)

(pests = các loài động vật ví dụ như chuột, côn trùng, gián có thể truyền bệnh tật)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top