people, peoples

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt people, peoples. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung people, peoples
Phân biệt cách dùng people, peoples

Phân biệt cách dùng people, peoples

–      People are having a difficult time in some of the new democracies.

Nhân dân ở một số nước dân chủ mới đang gặp nhiều khó khăn.

(Không dùng *the people is*, *the people are*)

dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, dịch vụ gia hạn visa

(danh từ tập thể + động từ ở số nhiều)

–      The English – speaking people/peoples share a common language.

Người dân ở các nước /các dân tộc nói tíêng Anh cùng nói chung một ngôn ngữ.

(people – tất cả nam giới, phụ nữ và trẻ em; peoples = dân tộc)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

4/5 - (1 bình chọn)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top