pathos, passion, suffering

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pathos /ˈpeɪ.θɒs/, passion, suffering. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Campuchia > Thủ tục xin giấy phép lao động > Vietnam work permit > Vietnam visa renewal

Phân biệt cách dùng pathos, passion, suffering

–      Millions of pounds are needed to relieve the suffering of people in famine areas.

Phải cần hàng triệu bảng để cứu khổ dân chúng ở những vùng đói kém.

(Không dùng *pathos* *passion*)

(= pain and distress: nổi đau và sự bất hạnh)

–      There are many moments in Shakespeare’s play ‘King Lear’ which are full of pathos.

Có nhiều cao trào trong vở kịch King Learcủa Shakespeare đầy xúc cảm.

(= a quality that makes us feel grief/pity: làm chúng ta thấy buồn, cảm động)

–      There’s no end to my passion for travelling.

Long say mê du lịch của tôi là bất tận.

(Không dùng *pathos*}

(= a strong attraction to: sự hấp dẫn mạnh đối với)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top