part, depart

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt part, depart. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Campuchia > Dịch vụ visa > Gia hạn visa > Giấy phép lao động

Phân biệt cách dùng part, depart

–      The train departs at 4.15.

Tàu lửa rời ga lúc 4.15.

(Không dùng *parts *)

(“depart” ít thân mật hơn “leave”)

–      I’m afraid the time has come for us to part!

Tôi e rằng đã đến lúc chúng ta phải chia tay!

(= be separated, not be together: chia tay, không ở bên nhau)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top