painful, difficult

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt painful, difficult. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Đức sang tiếng Việt > Dịch tiếng Trung > Thủ tục xin giấy phép lao động

Phân biệt cách dùng painful, difficult

–      I find it difficult to understand that kind of behaviour.

Tôi cảm thấy khó có thể hiểu được cách cư xử đó.

(Không dùng “painful*. *I have pain to*}

(- not easy: không dễ)

–      My leg is still pretty painful after the accident.

Chân tôi vẫn còn khá đau sau vụ tai nạn.

(Không dùng *difficult*)

(nghĩa là nó làm cho tôi cảm thấy đau)

–      It was a difficult/painful decision.

Đó là một quyết định khó khăn/khó nhọc.

(cả hai từ đều có thể sử dụng vói các từ khác như “decision” va “situation”)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top