pain

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt pain. Dưới đây, Công ty dịch thuật công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Đức > Dịch tiếng Nhật > Dịch tiếng Campuchia

Phân biệt cách dùng pain

–      I need to see the dentist at once. I’m in awful pain.

Tôi cần phải gặp nha sĩ ngay bây giờ đây. Tôi đang đau răng kinh khủng.

(Không dùng *I pain*)

–      She’s sleeping better now that she’s out of pain.

Cô ấy bây giờ đã ngủ ngon hơn bởi vì cô ấy không còn bị đau nữa.

(Không dùng *doesn’t pain*)

(- feels/doesn’l feel physical pain: cảm thấ/không cảm thấy đau về mặt thể xác)

–      I had such a pain (in the stomach) after eating oysters.

Tôi đã bị đau (bụng) sau khi ăn sò huyết!

(Không dùng *made a pain*. *had an ache*, “had a hurt*)

( = felt physical pain: đã cảm thấ đu về thể xác)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top