1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

of, by

Phân biệt cách dùng of, by

–    It’s a piece by Mozart.

Đó là một bản nhạc của Mozart.

(Không dùng *of*)

(= composed by: được sang tác bởi)

(so sánh với written by, painted by, made by: được viết, vẽ, làm bởi)

–    The event is described in a letter of Mozart’s.

Sự kiện đó được miêu tả ở một trong những bức thư của Mozart.

(Không dùng *a letter of Mozart*, *a letter of Mozarts’*, *a letter by Mozart*)

(= one of Mozart’s letter: một trong những bức thư của Mozart: sở hữu kép)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch tiếng Thái Lan, dịch tiếng Campuchia

of, by
1 (20%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}