like

–    John likes last cars.

John thích ôtô chạy nhanh.

(Không dùng *is liking*)

(stative use: each dùng tĩnh)

–    John’s got a job in a supermarket, but he isn’t liking it very much.

.John đã kiếm được một việc ở siêu thị nhưng anh ta không thích côn việc đó lắm.

(dynamic use = enjoying dùng động: thích thú)

–    Do you like London? – Yes. I do/Yes, I like it

Bạn có thích Luân Đôn không?- Có, tôi thích.

(Không dùng *Yes. I like*)

–    Would you like a day in London? – Yes. I would / Yes. I like it/that.

Bạn có muốn đến Luân Đôn một hôm không? Có, tôi muốn.

(Không dùng *I’d like*)

(like luôn là ngoại động từ)

–    I’d like a coffee please.

Cho tôi một each cà phê

(Không dùng *I like a coffee*)

–    Do you like to watch TV? – Yes. I do/Yes. I like to.

Bạn có thích xem TV không? Có, tôi thích.

(Không dùng *Yes, I like*)

–    Would you like to watch TV? – Yes. I would/Yes, Td like to.

Bạn có muốn xem TV không? Có, tôi muốn.

(Không dùng *I’d like*)

–    I like watching TV/to watch TV.

Tôi thích xem TV.

(to hoặc ing sau like)

–    I’d like you to help me.

Tôi muốn bạn giúp tôi.

(Không dùng *l’d like that you (should) help me*)

–    I like/I’m fond of football.

Tôi thích bóng đá

(Không dùng *It likes me the football*, *Foot-ball likes me*)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!
CÔNG TY DỊCH THUẬT PHÚ NGỌC VIỆT
DỊCH THUẬT VÀ CÔNG CHỨNG NHANH TRONG NGÀY
217/2A1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (028) 3510 6980 | (028) 3514 6513 | (028) 3514 7553 | (028) 3510 6199 | Di động: 0979 420 744

Email: pnvt04@gmail.com ; pnvt08@gmail.com ; pnvt911@gmail.com ; pnvt15@gmail.com; pnvt07@gmail.com

Than phiền và góp ý: pnvtvn@gmail.com; Di động: 098 315 8979

EnglishVietnamUnknown