library, bookshop, bookcase

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ này. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hữu ích, xúc tích giúp họ cải tránh những sai lầm, từ đó sẽ dùng đúng, chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (www.dichthuat.org), khuyên học viên hãy dùng tài liệu này cùng với các từ điển Anh-Anh nổi tiếng như Oxford hay Cambridge sẽ là những hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở mất kỳ tình ống nào.

Phân biệt cách dùng library, bookshop, bookcase

–    I must buy a new bookcase to store all these books.

Tôi phải mua một cái giá sách mới để đ75ng tất cả những sách này.

(= furniture with shelves for storing books: đồ vật có các giá để chứa sách)

–    You can buy all the besiselling titles at your local bookshop.

Bạn có thể mua tất cả các cuốn sách bán chạy nhất ơ cửa hàng sách địa phương.

Không dùng *library*)

–    I’ ve been col lecting books for years and I now haw a large library.

Tôi đã thu thập sách trong nhiê72u năm và bây giờ tôi có một bộ sưu tập sách lớn.

(= a collection of books: bộ sưu tập sách)

–    Morrow the book from your local library.

Hãy mượn sách ở thư viện đia phương bạn.

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và nhớ giới thiệu cho các bạn khác cùng học với www.dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để phong phú thêm tài liệu này. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Hàn, dịch tiếng Trung Quốc

Scroll to Top