last, latest

Phân biệt cách dùng last, latest

–    Have you read Forsythe’s latest book?

Bạn đã đọc cuốn sách mới nhất của Forsythe chưa?

(= most recent gần đây nhất)

–    Have you read Graham Greene’s last book?

Bạn đã đọc cuốn sách cuối cùng của Graham Greene chưa?

(= final, the last one he ever wrote cuối cùng, cuốn sách cuối cùng ông ta đã viết)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch tiếng Thái Lan, dịch tiếng Campuchia

Scroll to Top