kind of/sort of

Phân biệt cách dùng kind of/sort of

–    I enjoy this kind/sort of film.

Tôi thích loại phim này.

–    I enjoy films of this kind/of this sort.

Tôi thích những phim này.

–    I enjoy these kinds/sorts of films

Tôi thích những loại phim này.

–    I enjoy all kinds/sorts of films

Tôi thích tất cả các loại phim.
(Không dùng *this kind/all kind (or sort) of films*mặc dầu nó thường được sử dụng, tránh dùng kinds of/sorts of+ số ít đếm được: *I use all kinds of/sorts of pencil*Tôi dùng tất cả các loại bút chì, nhưng có thể nói kinds of/sorts of + không đếm được: They sell all kinds of/sorts of cloth: Họ bán tất cả các loại vải, Không dùng *all kind/sort cloth*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục dịch tiếng Thái Lan, dịch tiếng Campuchiạ..

2.5/5 - (22 bình chọn)
Scroll to Top