1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

instructions, directions

Phân biệt cách dùng instructions, directions

–    We lost our way and had to ask a policeman for directions.

Chúng tôi đã bị lạc đường và phải hỏi một cảnh sát hướng đi.

(Không dùng *instructions*)

(directions thường là dùng cho việc tìm hướng, đường đi).

–    We’d better read the instructions before try­ing to install the machine.

Chúng ta nên đọc chỉ dẫn trước khi cố gắng lắp đặt cái máy.

(instructions dùng cho thông tin về cách làm một việc gì đó)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Hàn

instructions, directions
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}