immobile, property/real estate

Phân biệt cách dùng immobile, property/real estate

–    Property (Real estate tieng My) is not al­ways a good investment.

Bất động sản không phải lúc nào cũng là một khoản đầu tư tốt.

(Không dùng *(the) immobile*)

–    A lot of British people are looking for a prop­erty / for properties in France.

Nhiều người Anh đang tìm nhà ở Pháp.

(Không dùng *a real estate* *animmobile* *immobiles*)

https://dichthuat.org/dich-tieng-nhat-ban-sang-tieng-viet-nam/

(property = đất đai, các tòa nhà; hoặc đất đai và các tòa nhà, có thể đếm được hoặc không đếm được: real estate không thể là số nhiều, mặc dù có thể nói a piece of real estate (một bất động sản)

–    Keep the patient completely immobile.

Hãy giữ bệnh nhân hoàn toàn bất động.

(tính từ = không có sử cử động)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho bài viết này nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org. Chúng tôi đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org (Diễn đàn dịch thuật). Ngoài, ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Nhật, dịch tiếng Hàn

Scroll to Top