hill, mountain

Phân biệt cách dùng hill, mountain

–    Everest is the highest mountain in the world.

Everest là ngọn núi cao nhất thể giới.

https://dichthuat.org/dich-tieng-anh-sang-tieng-viet/

(Không dùng *hill*)

–    Let’s cycle to the top of the hill.

Chúng ta hãy đạp xe lên đỉnh đồi.

(a hill: đồi thấp hơn mountain núi, nhưng “hill” cũng có thể là thuật ngữ chung: high hills (đồi núi cao) những đồi cao nhất trong một vùng hoặc một nước đôi khi được gọi là mountains).

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho bài viết này nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org. Chúng tôi đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài, ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh..

Scroll to Top