hear about/of

Phân biệt cách dùng hear about/of

–    Have you ever heard of a composer called Webern?

Bạn đã bao giờ nghe nói một nhà sáng tác tên là Webern chưa?

(Không dùng *heard for* *heard ahout*)

(hear of = have knowledge of: có hiểu biết về)

https://dichthuat.org/dich-tieng-anh-sang-tieng-viet/

–    Have you heard about the new copyright law?

Bạn đã nghe về luật bản quyền mới chưa?

(Không dùng *heard for* *heard of*)

(heal about = receive information: nhận thông tin)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho bài viết này nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org. Chúng tôi đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài, ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh..

Scroll to Top