1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

hear about/of

Phân biệt cách dùng hear about/of

–    Have you ever heard of a composer called Webern?

Bạn đã bao giờ nghe nói một nhà sáng tác tên là Webern chưa?

(Không dùng *heard for* *heard ahout*)

(hear of = have knowledge of: có hiểu biết về)

https://dichthuat.org/dich-tieng-anh-sang-tieng-viet/

–    Have you heard about the new copyright law?

Bạn đã nghe về luật bản quyền mới chưa?

(Không dùng *heard for* *heard of*)

(heal about = receive information: nhận thông tin)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho bài viết này nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org. Chúng tôi đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài, ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh..

hear about/of
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}