1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

future, in future, in the future

Phân biệt cách dùng future, in future, in the future

–    I’m still a student, but in the future I want to work abroad.

Tôi vẫn còn là sinh viên, nhưng trong tương lai tôi muốn làm việc ở nước ngoài.

(Không dùng *in future* )

(nói về điều có thể xảy ra)

–    In future, never post letters without checking them first.

Từ giờ trở đi, đừng bao giờ bỏ thư vào thùng mà không kiểm tra trước.

(Không dùng *in the future*)

(= from now on: từ giờ trở đi: Thường được dùng trong các lời cảnh cáo/lời hứa: In future I’ll be more careful. Từ giờ trở đi tôi sẽ cẩn thận hơn.

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

future, in future, in the future
3.8 (75%) 4 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}