1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

frank, honest

Phân biệt cách dùng frank, honest

–    You can trust Maggie with your key. She’s completely honest.

Anh có tin cẩn giao chìa khóa cho Maggie. Cô ấy hoàn toàn trung thật.

(Không dùng *frank*)

(= she doesn’t steal, cheat or He: cô ấy không ăn cắp, không lừa đảo, không nói dối)

–    If you’d like my frank/honest opinion, that colour doesn’t suit you at all.

Nếu cậu muốn ý kiến thành thật/trung thực của tôi thì màu đó không hợp với cậu chút nào cả.

(frank và honest đôi khi dùng như nhau với nghĩa truthful: thật thà, chân thật)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

frank, honest
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}