1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

finally, after all

Phân biệt cách dùng finally, after all

–    So you didn’t have to pay a parking fine after all!

Thế là cuối cùng anh không phải trả tiền phạt đỗ xe!

(Không dùng *finally* )

(= in spite of what you thougth: mặc dù anh nghĩ là bị phạt)

–    We’ve finally decided to go away for the New Year.

Cuối cùng chúng tôi quyết định đi xa nhân dịp năm mới.

(Không dùng *after all*)

(= after a process of e. g hesitation: sau một quá trình, chẳng hạn như lưỡng lự)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

finally, after all
5 (100%) 2 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}