fever, temperature

Phân biệt cách dùng fever, temperature

–    “I have a temperature of 39.3” he said.

Anh ta nói: “Tôi bị sốt 39,3 độ”

(Không dùng *a fever of 39.3*,  *39.3 tem-perature*)

–    I had a high temperature.

Tôi bị sốt cao.

(Không dùng *did/made*)

(temperature là danh từ đếm được và được dùng trog tình huốn cụ thể)

–    If you have a fever/fever, you should drink a lot of water.

Nếu bạn bị sốt, bạn nên uống nhiều nước.

(danh từ đếm được/ không đếm được: nói chung chung)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

2.3/5 - (3 bình chọn)
Scroll to Top