1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

fault, mistake, defect

Phân biệt cách dùng fault, mistake, defect

–    This letter’s full of spelling mistakes.

Bức thư này đầy lỗi chính tả

(Không dùng *faults*. *defects*)

–    Im sorry we’re late. It’s my fault. I made a mistake with the train times.

Tôi xin lỗi chúng tôi đến muộn. Đó là lỗi của tôi. Tôi nhầm giờ tàu chạy.

(It’s my fault = I am to blame: Tôi đáng bị khiển trách)

–    Lack of punctuality is one Magnus’s faults/defects.

Tính không đúng giờ là một trong những nhược điểm của Magnus.

(Không dùng *mistakes *)

–    The computer won’t come on. There’s a fault somewhere.

Máy tính không hoạt động. Chắc có lí do gì đó. (Không dùng *defect*: mặc dù chúng ta có thể nói: t’s defective: Nó bị hỏng)

–    This chair is well made apart from this small defect/fault.

Chiếc ghế này được làm rất đẹp trừ cái lỗi nhỏ này

(Không dùng *mistake*)

(= imperfaction something not quite right: sự khuyết tật, không hoàn hảo, có cái gì đó chưa thật đúng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

fault, mistake, defect
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}