1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

far from, (away) from, a long way (from)

Phân biệt cách dùng far from, (away) from, a long way (from)

–    I live twenty miles (away) from here.

Tôi sống cách đây 20 dặm.

(Không dùng*twenty miles far from/far away from*)

(miles.v.v.. + (away) from = distance from: khoảng cách từ)

–    Cambridge isn’t far (away) from London.

Cambridge cách London không xa Iắm.

(Không dùng *isn’t away from*)

–    Wick is a long way (away) from London.

Wick cách xa Luân Don.

(far nói đến khoảng cách, ít dung trong câu khẳng định, “It’s a long way” hay dùng hơn; không dùng *It’s far away*; cũng vậy: It’s a long way away, It’s not far away; away thường đi với far (far away), a long way (a long wav away) và from (away from) để chỉ khoảng cách)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

far from, (away) from, a long way (from)
2.8 (56%) 5 votes

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}