1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

famine, starvation

Phân biệt cách dùng famine, starvation

–    They died of starvation.

Họ chết vì đói

(Không dùng *famine*)

(starvation = a fatal lack of food: chết vì thiếy thức ăn)

–    Famine affects many parts of the world.

Nạn đói ảnh hưởng đến nhiều vùng trên thế giới

(famine =a period of food shortage affecting whole population: giai đoạn thiếu thức ăn ảnh hưởng đến toàn dân chúng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

famine, starvation
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}