1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

false, wrong

Phân biệt cách dùng false, wrong

–    You’ve got the wrong number.

Anh nhầm số rồi

(Không dùng *false*)

–    That’s wrong! I never agreed to sign the contract.

Sai rồi! Tôi không bao giờ đồng ý ký hợp đồng này

(Không dùng * false *.)

(wrong = incorrect: sai)

–    He gave the police a false/wrong address and a false/wrong telephone number.

Anh ta cho cảnh sát địa chỉ sai và số điện thoại sai.

(false = deliberately misleading: cố tình lừa dối)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

false, wrong
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}