1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

fabric, factory

Phân biệt cách dùng fabric, factory

–    The new factory will provide employment for over 2000 people.

Nhà máy mới sẽ cung cấp việc làm cho hơn 2000 người.

(Không dùng * fabric*)

(=a place where goods are made in large quantities: nơi hàng hóa được sản xuất với số lượng lớn)

–    I prefer cotton to man-made fabric (s).

Tôi thích vải bông hơn là vải nhân tạo

(= cloth: vải)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

fabric, factory
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}