extension, spread

Phân biệt cách dùng extension, spread

–    There is often danger of a spread of cholera in Latin America.

Thường xuyên có nguy cơ lan tràn dịch tả ở Mỹ La tinh.

(Không dùng *an extension*)

(= an expansion to cover an area: sự lan tràn bao trùm cả một vùng)

–    The extension of our knowledge of the behaviour of genes has been considerable.

Sự mở rộng hiểu biết của chúng ta về cấu trúc gen là đáng kể.

https://dichthuat.org/dich-tieng-nhat-ban-sang-tieng-viet-nam/

(= enlargement: sự mở rộng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra,  để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Phiên dịch, dịch công chứng

Scroll to Top