1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

end (with), finish (with)

Phân biệt cách dùng end (with), finish (with)

–    Don’t interrupt me. I want to finish my essay.

Đừng quấy nhiễu tôi. Tôi muốn hoàn thành bài viết của mình.

(Không dùng *end*)

(= complete work on it: hoàn thành)

–    I want to end/finish my essay with a quota­tion.

Tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng một câu trích dẫn.

(= mark the with end: kết thúc)

–    I don’t know how to end my novel.

Tôi không biết viết phần kết thúc cuốn tiểu thuyết của mình như thế nào.

(có nghĩa là viết phần kết thúc; so sánh với finish my novel: hoàn thành cuối tiểu thuyết)

–    I’ve finished with him.

Tôi đã chấm dứt mọi quan hệ với anh ta.

(Không dùng *ended with*)

(có nghĩa là không quan hệ nữa)

–    Have you finished with that computer?

Cậu đã sử dụng xong chiếc máy tính đó chưa.

(Không dùng * ended with*)

(= stopped using it: thôi, không sử dụng nữa)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

end (with), finish (with)
5 (100%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}