1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

empty, blank

Phân biệt cách dùng empty, blank

–    Every writer feels challenged by a blank sheet of paper.

Nhà văn nào cũng cảm thấy bị thách thức bởi một tờ giấy trắng trơn

(Không dùng *empty*, * shiny*)

(có nghĩa là không có viết gì trên đó)

–    Your glass is empty. Shall I refill it?

Ly của anh cạn rồi. Tôi rót đầy nhé.

(có nghĩa là không có gì trong đó, trống rỗng)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

empty, blank
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}