1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

eldest, oldest

Phân biệt cách dùng eldest, oldest

–    Which is the oldest inhabited building in Brit­ain?

Khu dân cư nào cổ nhất ở Anh?

(Không dùng *the eldest*)

(dùng oldest chứ không phải *eldest* để nói về đồ vật)

–    I am the eldest/oldest in our family and Jennifer is the youngest.

Tôi là con trưởng trong gia đình và Jennifer là con út.

(dùng eldest hoặc oldest cho người trong gia đình)

–    Who’s the oldest man alive?

Ai là người già nhất mà vẫn sống sót?

(Không dùng *eldest*)

(dùng eldest khi nói về những nhóm người nhỏ, đặc biệt là trong gia đình)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

eldest, oldest
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}