1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

editor, publisher

Phân biệt cách dùng editor, publisher

–    Longman was the original publisher of Ro-get’s Thesaurus

Longman là nhà xuất bvản đầu tiên của bộ từ điển lớn Roger.

(Không dùng *editor*)

(a person or company that commissions work from authors and pays for publication: một người hay công ty chịu trách nhiệm làm việc cới các tác giả và thanh toán chi phí xuất bản)

–    The editor of a national newspaper can seri­ously influence public opinion.

Chủ bút của một tờ báo quốc gia có thể ảnh hưởng lớn đến dư luận.

(= the person in charge of the contents of e.g. a newspaper người chịu trách nhiệm về nội dung của một tờ báo chằng hạn)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

editor, publisher
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}