1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

ease, facility, convenience, equipment, commodity

Phân biệt cách dùng ease, facility, convenience, equipment, commodity

–    This house is equipped with every modern facility/convenience.

Ngôi nhà này được trang bị mọi tiện nghi phương tiện hiện đại.

(Không dùng *ease*. *commodity*)

(có nghĩa là dễ dàng vận hành; facility thường là trừu tượng, convenience thường là cụ thể)

–    This gym has a lot of modern equipment.

Phòng tập thể dục này có nhiều thíêt bị hiện đại.

–    You have a real facility for learning lan­guages

Cậu có thể học ngôn ngữ một cách rất dễ dàng.

(Không dùng *have an ease*)

(có nghĩa là cậu thấy điều đó dễ làm)

–    She learnt French with great facility/ease.

Cô ấy học tếing Pháp rq61t dễ dàng.

–    Copper is a vital commodity in industry.

Đồng là mặt hàng quan trọng trong công nghiệp

(nguyên liệu (thô) được mua bán)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

ease, facility, convenience, equipment, commodity
1 (20%) 1 vote

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}