1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

e.g., i.e.

Phân biệt cách dùng e.g., i.e.

–    Applications are invited from university graduates, i.e. people with a first degree or higher

Xin việc đòi hỏi phải là những người tốt nghiệ đại học có nghĩa là những người đã có bằng đại học hoặc cao hơn.

(Không dùng *e.g.*)

(i.e. là chữ viết tắt các id.est trong tiếng Latin, tức là “that is” = có nghĩa là )

–    Major financial centres (c.g London. New York. Tokyo) operate 24 – hour communica­tions systems

Các trung tâm tài chính lớn (chẳng hạn như London, New York, Tokyo) ch các hệ thống thông tin hoạt động 24 giờ

(Không dùng *f.e*, *i.e.*)

(e.g là chữ viết tắt của “exempli gratia” có nghĩa là chẳng hạn, thí dụ trong tiếng Latin; hoặc là chúng ta dùng đầy đủ for example chứ không viết tắt là “f.e* hoặc là dùng e.g.; chú ý không nói *by example*)

Nếu thấy hữu ích, bạn g+ cho mình nhé và nhớ giới thiệu các bạn cùng ghé thăm dichthuat.org, Chúng tôi  đang cập nhật hàng ngày. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại https://dichthuat.org.

e.g., i.e.
Đánh giá bài viết!

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}