dress, get dressed, dress up, dress myself

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ dress, get dressed, dress up, dress myself. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hữu ích, xúc tích giúp họ cải tránh những sai lầm, từ đó sẽ dùng đúng, chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (www.dichthuat.org), khuyên học viên hãy dùng tài liệu này cùng với các từ điển Anh-Anh nổi tiếng như Oxford hay Cambridge sẽ là những hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở mất kỳ tình ống nào.

Phân biệt cách dùng dress, get dressed, dress up, dress myself

–    I must get up and dress/get dressed

Tôi phải dậu và mặc quần áo đâu.

(Không dùng  * dress up*)

–    Polly’s    nearly learned how to dress/dress herself now.

Giờ đây. Plly gần như biết cách tự mặc quần áo cho mình.

(động từ phãn thân dùng để nói đến trẻ em. Người tàn tật… để chỉ ra một sự cố gắng có ý thức)

–    Get dressed!

Mặc quần áo vảo đi nào!

(Không dùng  * Dress yourself*)

–    Is  everyone  required to dress up  for this party?

Ai cũng phải mặc phục sức để dự buổi lễ đại tiệc này à?

(Không dùng  * dress*)

(= wear special clothes: mặc quần áo đặc biệt: I’m going to dress up as Napoleon; hay trong bảnh bao khác thường: You’re all dressed up!  Tất cả các bạn phải mặc lễ phục!)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và nhớ giới thiệu cho các bạn khác cùng học với www.dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để phong phú thêm tài liệu này. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Nhật

3.1/5 - (8 bình chọn)
Scroll to Top