drama, tragedy

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ này drama, tragedy. Dưới đây, chúng tôi đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hữu ích, xúc tích giúp họ cải tránh những sai lầm, từ đó sẽ dùng đúng, chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (www.dichthuat.org), khuyên học viên hãy dùng tài liệu này cùng với các từ điển Anh-Anh nổi tiếng như Oxford hay Cambridge sẽ là những hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở mất kỳ tình ống nào.

Phân biệt cách dùng drama, tragedy

–    The loss ol so many lives in the ferryboat disaster was a real tragedy.

Vô số người chết trong vụ đắm phà là một tấn thảm kịch.

(Không dùng  * drama*)

(= a very sad event: một sự kiện rất buồn)

–    Rescuing everyone from the sinking boat was a real-life drama.

Cứu tất cả mọi người ra khỏi một chiếc thuyền đắm là một cảnh sống đỗng, đầy kịch tính.

(nghĩa là sống động và thú vị như một vở kịch)

Nếu thấy hữu ích, hãy g+ cho bài viết này và nhớ giới thiệu cho các bạn khác cùng học với www.dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để phong phú thêm tài liệu này. Các bạn có thể góp ý và đặt câu hỏi tại Diễn đàn dịch thuật. Ngoài ra, để hiểu thêm về Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt, hãy đọc thêm mục Dịch tiếng Anh, dịch tiếng Nhật

Scroll to Top